ورودی آب به سدهای تهران نسبت به پارسال ۳۲ درصد کم شد

وزارت نیرو از کاهش ۱۶۴ میلیون مترمکعب ورودی آب سدهای تهران از آغاز مهرماه تا هفدهم آذرماه (سال آبی جاری) و افت ۳۲ درصدی این میزان در همسنجی با پارسال خبر داد.

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به‌گزارش دوشنبه وزارت نیرو بر اساس داده‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران،‌ از آغاز مهرماه تا هفدهم آذرماه (سال آبی جاری) حجم آب ورودی به سدهای تهران برابر ۱۱۲ میلیون مترمکعب بود که در همسنجی با سال آبی گذشته ۱۶۴ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
نسبت به پارسال بیشترین کاهش ورودی به سد طالقان با ۶۳ درصد و کمترین میزان به سد لار با ۱۸ درصد رخ داد.
سد طالقان در سال آبی گذشته از حجم ورودی ۳۹ میلیون مترمکعبی برخوردار بود که این حجم تا هفدهم آذرماه امسال با ۶۳ درصد کاهش به ۱۵ میلیون متر مکعب رسید.
سد کرج با ۲۹ درصد،‌ ‌سد لتیان و ماملو با ۲۰ درصد و سد لار با ۱۸ درصد کاهش، به ترتیب رتبه های دوم تا چهارم را از نظر کاهش حجم ورودی آب به خود اختصاص دادند.
برپایه این گزارش، میزان خروجی سدهای تهران از آغاز سال آبی ۹۶-۱۳۹۵ تا هفدهم آذرماه، با ۲۲ درصد افزایش در همسنجی با سال آبی گذشته، از ۲۲۳ میلیون متر مکعب‌ به ۲۷۲ میلیون مترمکعب رسید.
تا تا هفدهم آذرماه امسال، ۶۴۳ میلیون مترمکعب آب در مخزن سدهای تهران ذخیره شد.
اینک حجم آب موجود در مخزن سد طالقان ۲۶۳ میلیون مترمکعب، سد ماملو ۱۶۸میلیون مترمکعب، سد کرج ۱۲۰ میلیون مترمکعب، سد لتیان ۴۶ میلیون مترمکعب و سد لار ۴۵ میلیون متر مکعب گزارش شده است.
به گزارش ایرنا، حجم آب مخزن پشت سدهای تهران تا پایان هفته دوم مهرماه (چهاردهم مهرماه) ۷۷۵ میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۴۱ درصد رشد نشان می داد.

You May Also Like

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید که ربات نیستید: *