دلایل افزایش سفیدبالک ها/خسارت آفت به انسان ومحیط زیست

رئیس موسسه گیاه پزشکی تهران گفت: تمام خانواده آفت سفیدبالک فاقد بیماری هستند و تنها می توانند از طریق تنفس یا از راه چشم، ایجاد تحریک کنند.

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش خبرنگار مهر، یوسفی رئیس موسسه گیاه پزشکی تهران که برای ارائه توضیحاتی با موضوع سفید بالک ها به شورای شهر آمده بود، گفت: آفت سفیدبالک که اشتباها در ابتدا به عنوان مگس سفید نامیده می شد با همین نام در فرهنگستان علوم به تصویب رسیده است.

وی افزود: تمام خانواده این آفت فاقد بیماری هستند و تنها می توانند از طریق تنفس یا چشم ایجاد تحریک کنند.

یوسفی تصریح کرد: افزایش این آفت دلایل متعددی دارد که از آن جمله می توان به پیدا کردن میزبان مناسب، تغییرات اکوسیستم، سرعت تولیدمثل بالا و کمبود دشمن طبیعی اشاره کرد.

یوسفی با اشاره به خسارت سفیدبالک ها گفت: ضعیف شدن گیاهان، انتقال ویروس های گیاهی وهمچنین اثرات روانی نامطلوب برای شهروندان از جمله آسیب های این آفت هستند.

وی در خاتمه گفت: ما برای از بین بردن این آفت به هیچ عنوان سمپاشی شیمیایی را تجویز نمی کنیم، مگر به صورت نقطه ای و تنها برای چند درخت محدود.

You May Also Like

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید که ربات نیستید: *