مدیریت سبز نگرشی در حکمرانی توسعه پایدار است

نماینده مقیم سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در ایران گفت: مدیریت سبز نگاهی است که نیازمند نوعی حکمرانی‌ در مدیریت است.

مدیریت سبز نگرشی در حکمرانی توسعه پایدار استپایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA):به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛مریم جوان شهرکی‌ نماینده مقیم سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در ایران در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز اظهار کرد: مدیریت سبز نگاهی است که نیازمند نوعی حکمرانی‌ در مدیریت است.

وی افزود: نظام مدیریت سبز در صنعت با توسعه پایدار صنعتی متناظر‌ است و در این فرآیند پیشرفت‌ همه بخش‌های دولتی و غیردولتی شریک هم هستند.

جوان شهرکی بیان کرد: در شیوه مدیریت سبز زنجیره‌ تأمین یک محصول صنعتی از آغاز تولید تا بازیافت‌ به نحوی مدیریت می‌شود که حداکثر بهره‌وری در اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را به همراه داشته باشد و همچنین می‌تواند نقش پررنگی‌ برای فناوری‌های روز داشته باشد و این جاست که کمک سازمان‌های بین المللی می تواند نقش بسزایی در مدیریت سبز داشته باشد.

وی در ادامه افزود: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو‌ به عنوان تخصصی‌ترین و فنی‌ترین آژانس ملل متحد با ۱۷۲ کشور عضو که از جمله ایران با توسعه پایدار صنعتی در تمامی کشورهای در حال توسعه فعالیت می‌کند.

نماینده مقیم سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در ایران در پایان گفت: برنامه جامع یونیدو که در سال ۲۰۱۶ در ایران به تصویب رسید بر اهمیت صنایع سبز و ایجاد درآمد از طریق‌ تقویت توسعه پایدار و توسعه صنعت غیرنفتی و همچنین حذف دشواری های معیشتی تأکید دارد.

You May Also Like

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید که ربات نیستید: *