ایجاد شرکت پسماند شهری در جنوب شرق استان

استاندار تهران از ثبت شرکت پسماند (ویژه زباله های شهری) تا پایان سال جاری خبر داد. پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA):به گزارش ایسنا، محمدحسین

Read more

شرکت بهره برداری متروی تهران به عنوان واحد سبز انتخاب شد

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به عنوان واحد خدماتی سبز در نوزدهمین همایش صنعت سبز ایران انتخاب شد. پایگاه خبری محیط بان

Read more