دوم مهرماه روز غار پاک؛ حفاظت از غارها برای حفظ منابع آب و سفره های زیرزمینی ضروری است

دبیرکارگروه غارشناسی کشور از برگزاری برنامه های مختلف در سطح استان ها در روز غار پاک با شعار «گردشگری مسئولانه ؛ حفاظت از تنوع

Read more