افزایش بلایای طبیعی موجب تشدید بحران‌های زیست‌محیطی شده است

مدیر سابق مقابله با پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست گفت: افزایش بلایای طبیعی موجب تشدید بحران‌های زیست محیطی کشور شده است. پایگاه خبری

Read more

کاهش جمعیت اورانگوتان‌های بورنئو به دلیل کشت پالم

کارشناسان حیات وحش نسبت به کاهش جمعیت اورانگوتان‌ها در جزیره بورنئو هشدار دادند. پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA):به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد از

Read more

بررسی گزارش افزایش ۱.۵ درجه‌ای دمای زمین در مجمع ملی هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم

رئیس دفتر مجمع ملی هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم( IPCC) اظهار کرد: نظرات دستگاه‌های مختلف را باید در مورد گزارش (SR۱.۵) افزایش ۱.۵ درجه‌ای دمای

Read more

آلودگی هوا تهدید زیست‌محیطیِ جدی برای سلامت عمومی در جهان

گزارش جدید “شاخص علمکرد زیست‌محیطی ۲۰۱۸” (EPI) نشان می‌دهد که وضعیت کیفیت هوا یک تهدید زیست‌محیطی جدی برای سلامت عمومی در کشورهای مختلف جهان است.

Read more