معاینه فنی خودروهای اداری در دماوند و رودهن یکم بهمن ماه رایگان خواهد بود

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش روابط عمومی ، عباس میرزاکریمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از معاینه ی فنی رایگان

Read more

بازگشت شاه بوف به دامان طبیعت

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA):به گزارش روابط عمومی ، عباس میرزاکریمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از تیمار یک گونه پرنده شاه بوف

Read more

نظارت و پایش و نمونه برداری از واحدهای صنعتی و خدماتی توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست دماوند

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش روابط عمومی عباس میرزاکریمی از نظارت و پایش و نمونه برداری از واحدهای صنعتی و خدماتی توسط کارشناسان

Read more

تحویل یک بهله سارگپه به محیط زیست دماوند

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش روابط عمومی ، عباس میرزاکریمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از تحویل یک بهله سارگپه توسط

Read more

افزایش جمعیت حیات وحش در شهرستان دماوند

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش روابط عمومی ، عباس میرزاکریمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از  افزایش جمعیت حیات وحش در

Read more

زنده گیری یک بهله جغد به دلیل ناتوانی در پرواز

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش روابط عمومی ، عباس میرزاکریمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از زنده گیری یک بهله جغد که

Read more

رهاسازی یک قطعه افعی دماوندی

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش روابط عمومی ، عباس میرزاکریمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از تحویل یک قطعه افعی دماوندی

Read more

آعاز سرشماری پاییزه حیات وحش کوه سفید دماوند

پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش روابط عمومی ، عباس میرزاکریمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از آغاز سرشماری پاییزه حیات وحش از

Read more

دستگیری شکارچی غیرمجاز یک رأس کل وحشی در ارتفاعات دریاچه تار دماوند

 پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA): به گزارش روابط عمومی ، عباس میرزاکریمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند از دستگیری شکارچی غیر مجاز در

Read more