میرزا کریمی: بازار پرندگان خلیج فارس ۲ اخطار قانونی دریافت کرد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت:بازار خرید فروش پرندگان خلیج فارس۲ فاقد مجوز زیست محیطی است که گزارش آن به مرجع قضایی

Read more

راه‌اندازی «باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست»

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در سومین گردهمایی منطقه‌ای کانون‌های دانشجویی حامی گردشگری از راه‌اندازی و راهبری «باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست» خبر داد.

Read more