قرائت پیام رضا کیانیان درباره‌ خشکسالی و بی‌آبی هامون در سازمان ملل

  محمد احسانی فیلمساز ایرانی پیام رضاکیانیان را درباره‌ی خشکسالی و بی‌آبی دریاچه هامون در سازمان ملل خواند. پایگاه خبری محیط بان دماوند(DEWNA):به گزارش

Read more