به‌مناسبت چهارم مهر؛ روز پاک‌سازی کوهستان زباله‌ای از طبیعت برداریم!

شایسته است در یکی دو هفته ی پیشِ رو، ساعتی از وقتِ طبیعت‌گردیِ خود را به جمع‌آوری زباله‌های رهاشده اختصاص دهیم تا ادای دینی

Read more